• English
 • Türkçe
 • Azərbaycan

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Умови прийому
 2.  Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році
 3.  Положення про приймальну комісію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 4. Положення про апеляційну комісію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 5. Акт узгодження переліку спеціальностей

Вступ до університету


 1. Правила прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2016 році.
 2. Додатки до правил прийому:
 3. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 4. Правила прийому до аспірантури Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 5. Правила прийому до Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 6. Порядок прийому на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки у 2016 році

 


Рішення приймальної комісії


Протоколи 2016 рік:

Please e-mail us your question
Thank you for your request!
We'll contact you within 1 working day.
Mon-Fri: 7am-3pm GMT