• English
 • Türkçe
 • Azərbaycan

Денна форма навчання

Що таке Денна форма навчання?!

 • Основна форма здобуття відповідного рівня вищої освіти, яка передбачає особистісний контакт науково-педагогічних працівників і студентів, забезпечує надбання глибоких системних знань, стійких умінь.
 • Проходження студентами навчальної, виробничої та переддипломної практик в організаціях, установах, банківських структурах, промислових підприємствах України, при стажуванні за кордоном, отримуючи первинний необхідний досвід роботи в тій чи іншій сфері.
 • Можливість навчатися паралельно на 2-х напрямках/спеціальностях (за різними формами навчання) в ПУЕТ або отримання подвійного диплому за міжнародними програмами (з 2-го курсу).

 

Переваги денної форми навчанняstudentsz

 • Впевненість у завтрашньому дні – диплом державного зразка з обраної спеціальності (зразок диплому бакалавра, спеціаліста, магістра):
  • серйозна теоретична підготовка фахівця, особистий контакт з викладачем;
  • яскраве студентське життя, участь в змаганнях, заходах і святах університету, можливість самореалізації, постійне спілкування з однолітками;
  • час на відвідування бібліотек і конференцій, для заняття науковою роботою і отриманням додаткових знань, які підтверджуються сертифікатами і дипломами.
 • У встановленому законодавством порядку студенти денної форми навчання мають право на гарантовані державою: пільги на проїзд в транспорті, надається відстрочка від служби в армії.
 • Відкриття можливостей для реалізації свого творчого потенціалу (заняття в науковому студентському товаристві, участь у студентському самоврядуванні – робота в студентській раді, видання газети, театр, конкурси, свята тощо).
 • Робота студентів у вільний від навчання час.

 

Особливості навчання

 • Програма за денною формою навчання передбачає великий обсяг теоретичного матеріалу, лекцій і семінарів, контрольних, лабораторних та практичних занять. Студент має можливість прослухати весь необхідний матеріал, задати питання викладачеві, і закріпити отримані знання.
 • Можливість безпосереднього спілкування з викладачами на лекціях і семінарах в максимальному обсязі, що сприяє набуттю глибоких знань і складають основу якісної освіти.
 • Максимальний обсяг навчального навантаження студента, що навчається за денною формою, не може становити більше 45 академічних годин на тиждень. Студенту, який виконав всі вимоги навчального плану, захистив дипломну роботу, успішно склав випускні екзамени, присуджується відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень/ступінь та видається державний документ про освіту.
 • В університеті активно використовуються інформаційні технології, що дозволяє студентам з дому або з комп’ютерних аудиторій отримувати доступ до електронних ресурсів бібліотеки університету.
 • Наявність великої кількості комп’ютерних лабораторій, оснащених сучасним обладнанням, об’єднаних в єдину університетську мережу з виходом в Інтернет, дозволяє отримати практичні навички, в тому числі з використанням пакетів прикладних програм, які на сьогодні є базою для оволодіння професійною майстерністю вибраної спеціальності.

 

Тривалість навчанняstudent4

Для здобуття ступеня бакалавра:

 • 4 роки  – на основі атестату про повну загальну середню освіту;
 • 2 роки  – на основі диплому молодшого спеціаліста за профільною спеціальністю.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

 • 1 рік – спеціаліст на основі профільного бакалавра;
 • 1,5 роки  – спеціаліст на основі непрофільного бакалавра.

Для здобуття ступеня магістра:

 • 1,5 – магістр на основі профільного бакалавра;
 • 2 роки  – магістр на основі непрофільного бакалавра.

Перелік необхідних документів для вступу на денну форму навчання

 

Please e-mail us your question
Thank you for your request!
We'll contact you within 1 working day.
Mon-Fri: 7am-3pm GMT